JHS 2021

V současné době čelíme každý den všudypřítomné nejistotě. Proto je nutné, abychom se o sebe, své blízké i své pacienty uměli správně postarat. V rámci celodenního webináře vám přineseme jasná doporučení na každý den tak, abyste aktuální pandemii zvládli v co nejlepší kondici.

1 490 Kč

Jednotlivé přednášky JHS 2021 lze zakoupit i jednotlivě.

 

- - -

Program:

 

Antibiotická rezistence, MUDr. Ivana Matoušková, anesteziolog

Možnosti homeopatické podpory při stoupající antibiotické rezistenci. V rámci webináře zjistíte, jak vytvořit homeopatickou terapii pro všechny generace v rámci jedné vícegenerační rodiny. Na klinické situaci uvidíte, jaký benefit ukrývá homeopatická léčba umocněná znalostí rodinného systému. Prodiskutujeme přesný postup i strategii terapie chřipkových stavů u různých věkových skupin. Neopomineme ani návod, jak pracovat v systému rodiny s maximálním efektem.

 

Péče o matku a dítě v šestinedělí, MUDr. Martina Holá, praktický lékař pro děti a dorost

Homeopatická doporučení v rámci péče o matku a dítě po porodu a během šestinedělí, včetně problematiky kojení. Rychlá stabilizace akutních problémů v tomto náročném období umožní mezi matkou a dítětem nastartovat zdravou vazbu. Během šestinedělí tvoří matka s dítětem celek, což je nutné při doporučeních respektovat. Díky komplexnosti homeopatických léčivých přípravků se vám bude skvěle dařit všechny potíže zdárně zvládnout.

 

Péče o sportovce / Syndrom vyhoření, MUDr. Jiří Prokopec, stomatolog

Komplexní homeopatická péče o sportovce během tréninku a závodů. Řešení metabolického a psychického přetížení nejen u sportovců. Ukážeme vám, jak v konkrétních okamžicích uchopit pomoc při vyčerpání, únavě, která často vykulminuje syndromem vyhoření. Homeopatie je skvělá v predikci vývoje i zabezpečení proti propadu v predispozičně oslabených orgánových systémech. Mezinárodní komunita zvolila právě příklad sportovců, u kterých probíhá tento proces velmi rychle, v řádech týdnů. Stanovování si neadekvátně velkých cílů a vysoká angažovanost nás, zdravotníky, zařazuje právě do kategorie nejvíce ohrožených profesionálů. Pokud pociťujete únavu, demotivaci, bolesti v zádech nebo vás trápí nekvalitní spánek, potíže s trávením či dokonce syndrom vyhoření, je tento segment určen právě vám.

 

Homeopatie napříč komplementární medicínou, MUDr. Pavla Koželuhová, praktický lékař pro děti a dorost

Bonus, který na vás čeká v podobě příspěvku MUDr. Pavly Koželuhové je nádherným vyvrcholením. Praktické shrnutí homeopatické léčebné strategie a vysvětlení úrovní fungování jednotlivých komplementárních léčebných postupů jsou pro nás všechny skvělým nástrojem do každodenní praxe. Jak se zorientovat v dnešní pandemické době? Krok za krokem postupně poznáte kam vložit svou energii, kam směřovat svou pozornost, abyste našli cestu ze současného informačního chaosu pro sebe, své blízké i své pacienty.

 

Jarním homeopatickým seminářem provází MUDr. Ilona Ludvíková, předsedkyně HLA, která aktivně sekunduje všem příslušným lektorům.

 

Cena: 1.490,- Kč

 

 

Jarní homeopatický seminář je vhodný pro všechny lékaře, farmaceuty a další zdravotníky, kteří ve své praxi praktikují homeopatii.

 

K ZAKOUPENÍ JE PLNOHODNOTNÝ ZÁZNAM WEBINÁŘE.

 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat koordinátorku vzdělávacích akcí paní Lucii Urbánkovou na telefonním čísle 775242616 nebo e-mailu: urbankova@hla-homeopatie.cz.

Kategorie: Záznamy webinářů
Zpět do obchodu